Poker Fever Rules

Joining the satellite events organised by Poker Fever equals accepting the following terms and regulations. In unclear situations the organiser shall refer to them.Poker Fever satellites – terms and regulations

 1. Participation in the events is open only for players residing in countries where such online games are legal and subject to no restrictions. Players register voluntarily and at their own responsibility.
 2. The organiser is obliged to contact winners of the satellites no later than within 14 days after the tournaments have been played out. The contact will be made via e-mail at the address given at the time of registering upon PartyPoker. Players who take part in the qualifiers give consent to being contacted through the e-mail address given at the time of their PartyPokr registration process.
 3. Tickets won in satellites are assigned to accounts of the winners and they cannot be given away to third parties.
 4. If an online satellite winner does not use a ticket within given time, the ticket will be lost.
 5. If a person happens to win more than one ticket, join its destined event, but not use all of the tickets there are two options available:
  – using the tickets during ongoing Poker Fever festival (IMPORTANT: only for main events, the tickets cannot be used for satellites).
  – returning the unused tickets to PartyPoker.
 6. The tournament organizer is not held responsible for errors made by PartyPoker in terms to online satellites.
 7. All the returns of unused money is made minus 5% handling fee for cashouts/deposits back for leftover money and to guarantee coverage of merchandise. All returns are made to player account at Partypoker only.

IMPORTANT: The organiser reserves the right to change the terms and regulations upon informing players taking part in the events about it beforehand. The decisions made by the organiser are final and they cannot be altered by any outside parties. PartyPoker poker room is not liable for settling the issues connected with tickets won in online Poker Fever satellites – this is exclusively the organiser’s responsibility.POLISH:
Przystąpienie do gry w satelitach organizowanych przez Poker Fever jest równoznaczne z akceptacją regulaminu satelit. W przypadku sytuacji spornych, organizator powoływać się będzie na poniższe ustalenia.

Satelity Poker Fever – regulamin

 1. Udział w satelitach mogą brać udział osoby, które przebywają na terenie państwa, w których rozgrywki online są legalne i nie podlegają obostrzeniom prawnym. Gracze rejestrują się do gry dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator zobowiązuje się do kontaktu z osobami, które wygrały bilety w satelitach w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia satelity. Kontakt zostanie nawiązany drogą mailową na adres podany przez gracza w procesie rejestracji konta na platformie PartyPoker. Gracze biorący udział w satelitach wyrażają zgodę na kontakt mailowy na adres podany w procesie rejestracji konta na platformie PartyPoker.
 3. Bilety wygrane w satelitach online są przypisane do zawodnika, któremu udało się je zdobyć. Bilety nie mogą być przekazywane ani odsprzedawane osobom trzecim.
 4. W przypadku, gdy osoba, która wygrała bilet nie weźmie udziału w turnieju, do którego prowadziła satelita, wygrany bilet przepada.
 5. W przypadku, gdy osoba, która wygrała więcej niż jeden bilet i pojawiła się na turnieju, ale nie wykorzystała wszystkich biletów wgyranych w satelitach, do dyspozycji pozostają następujące opcje:
  – wykorzystanie biletów na turnieje w ramach trwającego festiwalu Poker Fever (UWAGA: nie ma możliwości wykorzystania kredytu gracza na turnieje satelitarne trwające w czasie festiwali – jedynie na turnieje główne).
  –  zwrot niewykorzystanych biletów na konto PartyPoker.
 6.  Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie satelit do oprogramowania przez firmę PartyPoker.
 7.  Wszystkie zwroty niewykorzystanych funduszy (w wypadku zaistnienia takiej sytuacji gdy nie przepadną bilety) dokonywane są w ciągu do 14 dni po zakończeniu turnieju w kwocie pozostałej przeliczonej na dolary lub w stosunku 1 do 1 do wygranej wejściówki w przypadku całej pozostałej wejściówki lub ich większej ilości, w kwocie jej wartości minus 5% handling fee za wypłaty/ponowne wpłaty funduszy oraz pokrycie kosztów przewalutowań i transferów. Wszystkie zwroty dokonywane są tylko i wyłącznie na konta gracza na serwisie PartyPoker które wygrały wejściówki.

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, po uprzednim poinformowaniu graczy biorących udział w satelitach. Decyzje organizatora są ostateczne i nie podlegają ingerencji podmiotów zewnętrznych. Platforma PartyPoker nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia biletów wygranych w satelitach Poker Fever – ta w całości spada na organizatora.